Anunţ de selecţie pentru cursul „Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile”