Completarea normei didactice la nivelul unității de învățământ pe durata unui an școlar – organizarea și desfășurarea probelor practice