Completarea normei didactice pentru personalul didactic titular la nivelul inspectoratului școlar – inspecții speciale la clasă, probe practice