Conducerea şcolii

COMPONENŢA C.A.

ORGANIGRAMA 2017-2018

organigrama
COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE    2016 -2017                   

  1. Prof. Savin Dioniosie – director- preşedinte
  2. Zamfir Petre – primar – membru 
  3. Prof. Oltianu Petronela – membru- reprezentantul cadrelor didactice
  4. Prof Ciucanu Marina Mariana– membru- reprezentantul cadrelor didactice
  5. Prof. Avadanei Elena– membru -reprezentantul cadrelor didactice
  6. Amarinei Gheorghe- membru – reprezentantul Consiliului Local Crăcăoani
  7. Homorozan Elena – membru – reprezentantul Consiliului Local Crăcăoani
  8. Maftei Claudia– membru – reprezentant al parintilor
  9. Toma Irina – membrureprezentant al parintilor

Reprezentant sindicat- Paval Mihaiela

Reprezentant al etniei rome –Maftei Claudia

Atributiile-membrilor-consiliului-de-administratie

Grafic-cosiliul-de-adm-2016-2017

Regulament-de-organizare-si-functionare-pentru-consiliul-de-administratie-doc