Consultare publică privind proiectul Codului de etică în învățământul preuniversitar

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice lansează dezbaterea publică referitoare la Codul de etică pentru învățământul preuniversitar, pornind de la propunerea Consiliului Național de Etică din învățământul preuniversitar (CNE). Astfel, în perioada 19 decembrie 2016 – 17 februarie 2017, toți cei interesați sunt invitați să transmită propuneri de îmbunătățire a documentului redactat de CNE, organism consultativ al MENCȘ, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011 (cu modificările și completările ulterioare).
Sugestiile și propunerile pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.go v.ro

Materiale informative:

proiect cod etica 19_12_2016.pdf