EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC SI A PRSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR – AN SCOLAR 2018-2019