IN ATENTIA CADRELOR DIDACTICE

TEMATICA INSPECTIEI SCOLARE

pentru saptamanile: 08 – 12.02.2016 si 15 – 19.02.2016

 

TEMA INSPECTIEI SCOLARE: MANAGEMENTUL PREVENIRII VIOLENTEI IN SCOLI, A ABANDONULUI SCOLAR SI REDUCERII ABSENTEISMULUI

OBIECTIVE URMARITE:

  1. Proiectarea activitatii manageriale din perspectiva reducerii absenteismului, prevenirea abandonului scolar si absenteismului.
  2. Evaluarea actiunilor intreprinse pentru incheierea in bune conditii a situatiei scolare la sfarsitul semestrului I.
  3. Verificarea aspectelor curente ale managementului scolar.

MOD DE LUCRU

Se vor verifica urmatoarele aspecte:

     a)   Activitatea proiectata deechipa manageriala pentru semestrul alII-lea.

     b)   Actiunileintrprinse pentru reducerea   fenomenului   de absenteism ~iprevenirea abandonului   scolar.

     c)   Masurile intreprinse pentru prevenirea actelor deviolenta Inmediul scolar.

     d)   Proiectarea,   organizarea   sidesfasurarea activitatilordin cadrul ariei curriculare

Consiliere siorientare.

     e)   Actiunile intreprinse pentru incheierea Inbune conditii asituatiei scolare la sfarsitulsemestrului I(ritmicitatea notarii, respectarea prevederilor   legale privind inregistrarea notelor,   a lucriirilor scrise siaabsentelor, incheierea mediilor, examene dediferentii, transferuri, transmiterea statisticilor, alte aspecte).

     f)   Asigurarea   pazei unitatilor   de rnvatamant (mod de asigurare, programul   de

pazd,alte aspecte).

    g)   Proiectarea,   organizarea   ~idesfasurarea   activitatilor   din cadrul ariei curriculare

Consiliere $iorientare (Sevaverifica ~iactivitatea depesemestrul I.).

    h)   Activitatea   comisiei de prevenire   ~icombatere   a violentei in scoli texistenta comisiei     fa nivelul scolii, activitate,   eficienta, grajice cuproJesoriilelevii   de serviciu, alteaspecte).

Sevor realiza:

a)   Discutii cudirectorii, cucadrele didactice, curesponsabilii   decomisii sicuelevii. b)  Discutiicureprezentantiicornunitatiilocale (unde este cazul).

c)   Asistente laorele deConsiliere siorientare (dupa caz).

d)   Verificarea documentelor   scolareindividuale   delanivelul comisiei dirigintilor ~i alscolii: planificdri, proiecte, planuri,portofolii ale cadrelor didactice, caiete de consemnare   aprogresului   elevilor, cataloage.

e) Raport deinspectie.

 

PDF (Small)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.