Metodologia de organizare a Evaluării Naționale pe înțelesul părinților

Despre subiectele la Evaluarea Națională

– Trebuie să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele pentru Evaluarea Națională.

– Trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate.

– Trebuie să permită rezolvarea în 120 de minute.

Despre sala de examen

–  Elevii vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe clase.

– Pe ușa fiecărei săli va fi afișată lista cu elevii repartizați în sala respectivă.

– Din sală vor fi eliminate orice materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi în elaborarea lucrărilor scrise.

 

Despre ziua examenului de Evaluare Națională

– Accesul elevilor este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8,30, în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise.

– Probele scrise încep la ora 9,00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conțin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susține examenul.

– În fiecare sală, asigură supravegherea două cadre didactice de altă specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.

– Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sală. Elevii care nu se află în sală în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai susține Evaluarea Națională în sesiunea respectivă. În cazuri excepționale, dacă un elev se simte rău și solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de unul dintre asistenți, până la înapoierea în sala de clasă.

– Unul dintre asistenți va sta în fața clasei, celălalt în spatele clasei și nu au alte preocupări în afară de supraveghere. Asistenții nu au voie să intre în sală cu telefoane mobile, mijloace electronice de calcul, ziare, reviste, cărți.

Despre elaborarea lucrărilor

– Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru executarea schemelor și a desenelor folosesc numai creion negru.

– Elevii care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală. Elevii care au corectări numeroase pot să transcrie lucrarea – dacă doresc – fără să depășească timpul stabilit.

Despre evaluarea lucrărilor

– Lucrările elevilor sunt corectate într-o centru zonal de evaluare.

– Fiecare lucrare este corectată de 2 profesori evaluatori, care lucrează, obligatoriu, în săli separate.

–  Fiecare pereche de profesori are de corectat, de regulă, 100 de lucrări;

–  Profesorii sunt selectați din alte unități școlare decât cele din care provin elevii arondați la centrul respectiv.

–  Evaluarea lucrărilor se face pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte și complete și 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabilește nota prin împărțirea la 10 a punctajului obținut de elev, fără rotunjire, și o trece pe lucrare.

–  În cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează și se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi evaluatori.

–  În cazul în care diferența între notele acordate de către cei doi evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori, iar nota acordată de aceștia va fi nota finală.

–  Lucrările contestate sunt sigilate și transmise spre reevaluare către o altă comisie – comisia județeană de contestații.

Despre camerele de luat vederi
Vor fi dotate cu camere funcționale de supraveghere video și audio:

  • Sălile de clasă unde se desfășoară probele pentru Evaluarea Națională;
  • Sălile în care se multiplică subiectele;
  • Sălile în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise;

– Înregistrările audio-video din sălile de examen vor fi verificate, prin sondaj, după încheierea probei scrise. În cazul în care la verificarea prin sondaj se constată nereguli sau tentative de fraudă, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.

– Sancțiunile pentru nerespectarea reglementărilor pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Despre rezultatele la Evaluarea Națională

– Inspectoratele școlare analizează rezultatele Evaluării Naționale, compară aceste rezultate cu rezultatele școlare ale elevilor, pe parcursul anilor de studiu, și prezintă public un raport referitor la rezultatele analizei efectuate.

– Inspectoratele școlare vor întocmi un plan de acțiune, care include măsurile de monitorizare, control și remediere luate pentru ameliorarea situației.

– Unitățile de învățământ care obțin rezultate necorespunzătoare la Evaluarea Națională vor fi monitorizate constant de inspectoratul școlar.

Despre materialele interzise

– Se interzice elevilor să pătrundă în clasă cu orice fel de obiecte precum cele de mai jos:

  • manuale, dicționare, notițe, însemnări care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor;
  • ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete;
  • telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la internet/rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

 

Actiuni interzise în timpul elaborării lucrării:

–   Se interzice candidaților:

  • Să comunice între ei sau cu exteriorul;
  • Să copieze;
  • Să transmită materiale care permit copiatul;
  • Să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Încălcarea acestor reguli va fi considerată fraudă, iar candidații:

Vor fi eliminați de la proba respectivă, chiar dacă nu au folosit obiectele/materialele respective și

Vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă respectivă.

Despre strângerea fondului de protocol

–  Este interzisă cu desăvârșire colectarea sau favorizarea acțiunii de colectare a unor fonduri materiale sau bănești de la elevi sau de la părinții acestora, fonduri care au ca destinație asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din învățământ sau din centrele zonale de evaluare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.