Ordinul ministrului educației naționale nr. 3862/04.04.2019 privind suspendarea aplicării unor prevederi și decalarea unor termene și perioade din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020 aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5460/2018, cu modificările și completările ulterioare