Simpozionul Regional Științific ” Incursiune în Istoria învațământului românesc”